Beginpagina > Landbouw > Landbouw

Landbouw

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

LANDBOUW EN VEETEELT

De ontginning en de teelt van bepaalde dieren gebeuren conform verordening (EEG) 2092/91 inzake de biologische productiemethode. Het vee komt voort uit een kruising van de rassen Aberdeen Angus (Schotland) en Limousin (Frankrijk), wat er een zuiver Europese kruising van maakt.

De stallen worden gebruikt voor de verwarming van de aangrenzende vakantiewoning aan de hand van een warmtepomp onder de mest zodat de “natuurlijk” geproduceerde warmte daarvan kan worden teruggewonnen. Bovendien werden voor de ontginning een reeks milieuvriendelijke landbouwmaatregelen ter bevordering van de biodiversiteit toegepast.

Met gras bezaaide randen, natuurlijke en uitgebreide weide, laattijdig maaien, verbeteringsplan voor het ecologisch systeem (behoud van vochtige zones), indeling van het landschap met allerlei heggen, beboste stroken.

In combinatie met doordachte en verstandige bosbouw maken die middelen voor het beheer van Mont d’Anhée een autoriteit op het gebied van natuurbescherming en verbetering van de biodiversiteit.

Lid van Bioforum

Taureau limousin

Stierkalf

Taureaux de reproduction

Stieren voor reproductie